Ziezo

Framtagen till bruksprov av Arnold, nu framgångsrik internationell svårklasshäst.