Carland

Utbildad och framgångsrik upp till 150 cm med Arnold innan försäljning till KIna